Disclaimer

Modelportefeuille Disclaimer
De op de site genoemde posities zijn geen advies aan u persoonlijk dat u zonder eigen onderzoek zou kunnen innemen. Wij kennen uw situatie niet en we kennen het risico dat u wilt of kunt lopen niet. We geven geen individueel advies en alles dat u doet naar aanleiding van het op de site gestelde is voor uw eigen gewin en risico. Op geen enkele wijze zijn de eigenaren en of webmasters verantwoordelijk voor wat u al dan niet doet met de informatie die op de site staat.
We doen onze uiterste best om de gegevens op de site juist te laten zijn, maar geen garantie kan worden gegeven over de juistheid van de gegevens.
Het is mogelijk dat zowel de onderneming als de schrijvers van dit initiatief zelf posities innemen of hebben ingenomen in de genoemde posities.